Podmínky používání služeb a podmínky inzerce na www.kup-nemovitost.cz

Následující text je "smluvním ujednáním" mezi poskytovatelem server www.kup-nemovitost.cz (dále jen poskytovatel) a uživatelem služeb tohoto serveru (dále jen uživatel):

 1. Server a služby s ním spojené se nachází na internetové adrese www.kup-nemovitost.cz. Podmínky a služby se dále vztahují na napojenou doménu www.kup-chatu.cz.
 2. Provozovatel se zavazuje provozovat služby dle svých nejlepších schopností a svého nejlepšího svědomí.
 3. Uživatel souhlasí s uchováváním informací cookies, pokud ne, sledování těchto informací si vypne prostřednictvím svého internetového prohlížeče.
 4. Uživatel, který má zájem o zadávání inzerátů, je povinen si vytvořit účet a při registraci i do inzerátu uvést pravdivé údaje. Heslo ke svému účtu nesmí zveřejňovat a předávat třetí osobě.
 5. Uživatel nesmí poškozovat server, úmyslně ho zatěžovat, provádět reverzní inženýrství na zdrojových kódech, měnit parametry dotazů pomocí přepisování url.
 6. Uživatel je povinen chovat se v rámci zákonů České republiky, nesmí v inzerátech používat slova nebo jiná spojení, která budí pohoršení nebo mohou poškodit provozovatele. Provozovatel má právo smazat inzerát nebo účet uživatele, pokud uživatel nedodržuje podmínky používání služeb.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost systému, ztrátu dat nebo jakýkoli jiný následek používání služeb provozovatele.
 8. Uživatel souhlasí, že provozovatel může kontaktovat uživatele prostřednictvím údajů(emailem, telefonem), které uživatel poskytl při registraci.
 9. Uživatel nesmí poskytovat dalším osobám za úplatu služby provozovatele bez jeho souhlasu.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za data vložená uživateli, zejména za autorská práva vložených dat.
 11. Provozovatel může exportovat inzertní data na jiné servery a poskytovat je třetím osobám(čímž zvyšuje šanci na úspěch inzerátu).
 12. Hlavní komunikační kanál mezi provozovatelem a uživatelem jsou webové stránky provozovatele a email uživatele.
 13. Provozovatel může smazat nebo pozastavit starší inzeráty. Uživatel může platnost inzerátu prodloužit. Provozovatel může smazat inzerát z důvodu podezření na podvod nebo pro nevhodný obsah. Provozovatel může smazat inzerát z důvodu zavádějích údajů nebo nevhodného zařazení do inzertní kategorie nebo z důvodu špatného zařazení z hlediska polohy nemovitosti.
 14. Na zveřejení inzerátu neexistuje právní nárok, zveřejnění nelze vymáhat soudní cestou.
 15. Toto licenční ujednání se může změnit a pokud uživatel s novým licenčním ujednáním nesouhlasí, přestane služby používat. Pokud služby používá dál, považuje se to za souhlas s licenčním ujednáním.